top of page

Kinderopvang in een knusse hoeve

H O E V E  B O E V E

Kinderopvang Hoeve Boeve is een kleinschalige kinderopvang in Bocholtz, in de gemeente Simpelveld. 

Gezelligheid, een huiselijke sfeer en buiten léven vinden we belangrijk. We bieden speelpret aan kindjes tot 4 jaar in een knusse hoeve. Er heerst een open, eerlijke en warme sfeer waarin ouder en kind zich welkom voelen.

2023 KDV Hoeve Boeve Legotafel 01.jpg

Groepen

O N Z E  K I N D E R O P V A N G

Onze opvang vindt plaats in stamgroepen. Dat betekent dat kinderen in een vaste groep geplaatst worden met vaste pedagogisch medewerkers. Het zorgt ervoor dat kinderen vertrouwd raken met de omgeving en pedagogisch medewerkers. 

Bij Hoeve Boeve spelen de kinderen in en rondom onze carré hoeve. 

We kiezen er bewust voor om te werken in horizontale groepen.  Dit betekent dat er een groep is voor baby’s en dreumesen en een groep voor peuters.  Zo creëren we voor de baby’s de rust en regelmaat die het nodig heeft, en is er voor de peuters genoeg mogelijkheden voor activiteiten passend bij hun leeftijd aan te bieden. Onze pedagogisch medewerkers kunnen op deze wijze goed inspelen op de behoeften en ontwikkelingsfase van ieder kind. 

 

Gedurende de dag zullen de kinderen van beide groepen elkaar regelmatig zien.  De groepen zijn grenzend aan elkaar verbonden op de benedenverdieping en komen buiten uit op een gezamenlijke binnenplaats en speelweide. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen met elkaar contact maken en van elkaar kunnen leren.

 

Naast ons kinderdagverblijf hebben wij een dagbesteding voor ouderen, genaamd zorgboerderij Hoeve Scholtissenhof. Op de zorgboerderij bieden wij dagbesteding aan ouderen die behoefte hebben aan sociale contacten, een daginvulling en/of ter ontlasting van de partner of mantelzorger.  De huiskamer van de dagbesteding is tevens gesitueerd in onze Carré hoeve en grenst met het kinderdagverblijf op de binnenhof. Ze kunnen elkaar zien vanuit de groepen, bij elkaar op bezoek gaan en gezamenlijke activiteiten uitvoeren. Dit zal altijd onder toeziend oog zijn van een volwassene. Veiligheid staat voorop.  Kinderen en ouderen met elkaar in contact brengen bevorder respect, geluk en samenwerking. 

1b. HoeveBoeve_Logo_MetAchtergrond.png
bottom of page